Здравей, Гост!
Анкета
Каква оценка бихте дали на приложението?
    Лоша
    Добра
    Много добра
    Отлична
|

Енергия


Пълната енергия на една затворена система е константа по отношение на времето т.е. енергията може да се преобразува от една форма в друга, но не може да бъде създадена или унищожена. Законът за запазване на енергията е основен природен закон и един от няколкото закони за запазване във физиката. Той гласи, че пълната...