Здравей, Гост!
Анкета
Каква оценка бихте дали на приложението?
    Лоша
    Добра
    Много добра
    Отлична
|

ТЕЦ


Топлоелектрическа централа или топлоелектроцентрала (съкратено ТЕЦ) е електрическа централа, при която чрез водна пара под налягане се задвижват турбини и се произвежда електричество. Водната пара в ТЕЦ се произвежда чрез горенето на въглища, природен газ или друго изкопаемо минерално гориво.
Думата...