Здравей, Гост!
Анкета
Каква оценка бихте дали на приложението?
    Лоша
    Добра
    Много добра
    Отлична
|

Въглища


Въглищата са невъзобновяем енергиен източник. През 19 и първата половина на 20 век те са основен и най-важен енергиен източник и в момента заемат основен дял в производството на електрическа енергия и в металургията. Страните, в които няма съществени залежи от въглища, внасят това гориво от чужбина.
Въглищата се...