Здравей, Гост!
Анкета
Каква оценка бихте дали на приложението?
    Лоша
    Добра
    Много добра
    Отлична
|
Начало

Възобновяема енергия

Възобновяема енергия е "енергията получена от източници, които се възстановяват или на практика са неизтощими".
Тези източници са естествени (природни) като слънчева светлина, вятър, дъжд, приливи и отливи и геотермална топлина. През 2006 година около 18% от глобалното потребление на енергия идва от възобновяеми източници,...Невъзобновяема енергия

А невъзобновяеми ресурси са природни ресурси, които не могат да бъдат произведени, отглеждани, генерирани или се използват в мащаб, който може да поддържа своята нивото на консумация. Тези средства често съществуват в определен размер, или се консумират много по-бързо, отколкото природата може да ги създаде. Изкопаеми горива (като въглища,...