Здравей, Гост!
Анкета
Каква оценка бихте дали на приложението?
    Лоша
    Добра
    Много добра
    Отлична
|

Павец

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) е водноелектрическа централа, използваща енергията на водна маса за произвеждане на електричество, но имаща възможност и да изпомпва вода от по-ниско разположен водоем. ...


Още...


ВЕЦ

Хидроенергията идва от направата на язовири и използването на потенциалната енергия съхранена в водата. Когато водата съхранена в язовира се изпусне под висока налягане кенетичната й енергия се пренасочва към турбинни перки и ...


Още...