Здравей, Гост!
Анкета
Каква оценка бихте дали на приложението?
    Лоша
    Добра
    Много добра
    Отлична
|

АЕЦ

Енергетиката която използва енергията на атомното ядро се нарича ядрена енергетика.Съществуват два начина за освобождаване на енергията на ядрото - чрез деление на тежките ядра(енергия при деление) и чрез синтеза на леките ядр...


Още...


ТЯС

Контролирано протичане на реакции, съпроводени с отделяне на енергия може да се осъществи в ядрени реактори при делене на ядра и в термоядрени реактори, в които се осъществява ядрен синтез. И двата вида реакции не замърсяват о...


Още...